Röportaj: Sueda Evirgen
Röportaj: Özgür Akın
Röportaj: Derya Erkenci
Dışavurumcu Bir Gravürcü: Aliye Berger
Delinin Biri: Fikret Mualla